fbpx
18.09.2023

Posiłekregeneracyjny a profilaktyczny — jakie różnice?

Pojęcia „posiłek regeneracyjny” oraz „posiłek profilaktyczny” są często używane zamiennie, jako określenie na dania wydawane pracownikom, mające na celu uzupełnienie energii i składników odżywczych utraconych w trakcie pracy w wymagających warunkach. Czy w praktyce oznaczają to samo, a może istnieje między nimi jakaś istotna różnica? Którego sformułowania powinniśmy używać?

Czy posiłek regeneracyjny i profilaktyczny to to samo?

W zasadzie nie ma różnicy między posiłkiem regeneracyjnym a profilaktycznym. Oba pojęcia są używane zamiennie i oznaczają jedzenie, które wydawane jest pracownikom przez pracodawcę w celu uzupełnienia kalorii oraz makroskładników, które zostały spożytkowanie w czasie wykonywania pracy.

Powinny być dawane zatrudnionym osobom bezpłatnie w postaci jednego dania gorącego o wartości energetycznej co najmniej 1000 kcal. Posiłki regeneracyjne muszą być dostarczane do pracowników w czasie pracy, w miejscu wykonywania zadań lub jego bliskim obrębie, nie później niż 4 godziny po rozpoczęciu zmiany.

rosół posiłek dla pracowników

Którego pojęcia lepiej używać — posiłek regeneracyjny czy profilaktyczny?

Oba pojęcia są poprawne i można ich używać zamiennie. W praktyce posiłki profilaktyczne są często nazywane posiłkami regeneracyjnymi. Jeśli chodzi o oficjalne dokumenty, to w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, użyte jest pojęcie „posiłek profilaktyczny”. Dlatego też, jeśli chcemy być precyzyjni, to powinniśmy używać tego pojęcia. Jednakże, jeśli chcemy mówić w sposób bardziej potoczny, to możemy używać pojęcia „posiłek regeneracyjny”. Jest to pojęcie bardziej intuicyjne i łatwiejsze do zrozumienia. Ostatecznie, wybór pojęcia zależy od kontekstu, tego z kim rozmawiamy i jaki efekt chcemy osiągnąć.

posiłek pracowniczy

Najważniejsze informacje na temat posiłków regeneracyjnych, profilaktycznych

Posiłki regeneracyjne w pracy są istotnym elementem BHP, który ma na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, posiłki regeneracyjne przysługują pracownikom, którzy:

  • w czasie jednej zmiany spalają co najmniej 2000 kcal (mężczyźni) lub 1100 kcal (kobiety);
  • w czasie jednej zmiany spalają co najmniej 1500 kcal (mężczyźni) lub 1000 kcal (kobiety), pracując w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub, w których wskaźnik obciążenia termicznego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy (WBGT) wynosi powyżej 25°C, a także w okresie zimowym;
  • pracują przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych oraz efektów klęsk żywiołowych;
  • pracują pod ziemią.

Posiłki regeneracyjne pomagają pracownikom uzupełnić energię i składniki odżywcze utraconych w trakcie pracy w warunkach szczególnie uciążliwych. Dzięki temu zatrudnieni są mniej narażeni na zmęczenie, wypadki i choroby zawodowe. Posiłki profilaktyczne mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy, zmniejszenia absencji chorobowej i poprawy morale pracowników.

Jeśli chcesz się dowiedzieć komu i kiedy przysługują posiłki regeneracyjne, zajrzyj do naszego artykułu: Posiłki regeneracyjne – od kiedy i komu przysługują.

Szukasz posiłków regeneracyjnych dla pracowników? Sprawdź naszą ofertę, skontaktuj się z nami.

    Formularz kontaktowy

    Preferowana metoda kontaktu

    Skąd dowiedziałeś się o Catering Arts?